Společnost Eclipse IBS je technologicky nejzkušenějším partnerem společnosti Microsoft pro produkt Microsoft Dynamics - AX ( dříve MBS AXAPTA). Tento fakt vyzdvihujeme s ohledem na naší jedinečnou zkušenost s bezpečnou migrací klientů ze systému MBS XAL (dříve IS Concorde) do systému Microsoft Dynamics - AX .

Společnost Eclipse IBS byla založena v dubnu 1997. Zaměřujeme se především na služby spojené s implementací primárního informačního systému Microsoft Dynamics - AX a podpory provozu informačního systému MBS XAL. Máme zkušenosti s implementacemi ve firmách, jejichž činnost je velice specifická a většinou ji není možno pokrýt standardními funkcemi systému. Proto vedle implementace standardních modulů systému zajišťujeme i vývoj nových modulů a úpravy systému pro specifické podmínky klienta.

Záměrem naší společnosti je účinně aplikovat dlouhodobé odborné zkušenosti všech svých pracovníků ve prospěch klientů využívajících našich služeb. Všichni naši pracovníci mají dlouholeté zkušenosti s implementací informačních systémů, vedoucí projektů jsou certifikováni společností HEWLETT-PACKARD. Za klíčové považujeme využití tří základních pilířů. Prvním pilířem jsou v naší společnosti vysoce kvalitní pracovníci. Jejich pracovní nasazení, spolu s druhým pilířem, a tím je využití kvalitní metodiky umožňuje klientovi postavit třetí pilíř, kterým je definování správných cílů projektu. A právě spolupráce při hledání cílů je často prvním krokem k tomu, aby si klient a dodavatel ověřovali plnění cílů.

Naší firemní filosofií je rozvoj oboustranného dlouhodobé partnerství mezi klientem a dodavatelem.


This web site is designed and operated by PCV Ltd.
© Copyright 1998-2007 PCV Ltd.